Η εταιρεία Alion Vegetables and Fruit Co Ltd ενδιαφέρεται να προσλάβει Εργάτες/τριες συσκευαστηρίου εποχιακής, ημιαπασχόλησης και πλήρης απασχόλησης.

Καθήκοντα:

  • Είναι υπεύθυνος για τη διαλογή και επεξεργασία φρέσκων λαχανικών και φρούτων
  • Μετράει και ζυγίζει τα διάφορα λαχανικά, φρούτα κ.τ.λ.
  • Πλένει και κόβει τις σαλάτες
  • Είναι υπεύθυνος να τηρεί τους κανόνες Συσκευασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας που θέτονται από την εταιρεία
  • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαραίτητες προϋποθέσεις και δεξιότητες:

  • Αποδεκτές αιτήσεις άνω των 16 ετών
  • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
  • Αξιοπιστία
  • Ομαδικότητα

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: careers@alionveg.com αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης