Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit ζητά να προσλάβει γραφειακό προσωπικό νυχτερινής βάρδιας.

Καθήκοντα:

 • Απαντάει τηλέφωνα
 • Καταχώρηση παραγγελιών στο σύστημα της εταιρείας
 • Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ
 • Ετοιμασία ετικετών των παραγγελιών
 • Έκδοση και έλεγχος τιμολογίων
 • Διαχειρίζεται παράπονα και αιτήματα πελατών όποτε είναι δυνατό
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 1 χρόνο πείρας σε παρόμοια θέση

Απαραίτητες δεξιότητες

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ψυχραιμία για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ηθική και Εχεμύθεια
 • Αξιοπιστία
 • Ενσυναίσθηση
 • Ομαδικότητα

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι όπως στείλουν το βιογραφικό τους στο careers@alionveg.com και όπως αναγράφουν στο θέμα τον τίτλο της θέσης.