Βασικές δραστηριότητες και καθήκοντα

 • Η καθημερινή προσωπική επαφή και εξυπηρέτηση πελατών
 • Η τοποθέτηση προϊόντων
 • Η προώθηση και παρακολούθηση προσφορών
 • Η προώθηση όλων των εμπορευμάτων της εταιρείας και συνεχής προσπάθεια για μεγιστοποίηση των πωλήσεων στον κάθε πελάτη
 • Η καταγραφή του στοκ στις υπεραγορές
 • Εισπράξεις.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Υπευθυνότητα, αξιοπιστία και τυπικότητα.
 • Άδεια Οδηγού.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Αιτήσεις να αποστέλλονται στο careers@alionveg.com